'Àrea de contingut principal' => ",

Facilitem el contacte entre empreses

Be2Deal és un espai de contacte entre empreses per a intercanvi oferta-demanda de productes, oportunitats d'inversió i de partnership. Facilita el contacte amb clients, proveïdors, inversors o potencials partners en un entorn de confiança. Des del pc, la tablet o el mòbil. Via web o app. I ofereix, a més, serveis professionals de suport.
Àrees de treball

Be2Deal treballa en tres àrees principals: inversions, comerç i partnership, generant contactes de valor 365, segmentats per activitat, sector ...

Connecta el teu negoci

Be2deal es una eina de networking per connectar oportunitats de negoci. Oberta, també, a projectes d'I+D empresarials o d'entorns universitaris.

Consultoria i acompanyament

Facilitem accés a empreses especialitzades en consultoria i acompanyament per a l'exportació, importació, contractació, expansió i d’altres.